Slide 1

Alnö GC

AGC

Example Frame

Välkommen till Alnö GC!

Alnö GC

Alnö Golf Club bildades 2001. Planerna på en golfbana godkändes 2005. Tyvärr överklagades beslutet i flera instanser. 2009 kom det slutgiltiga godkännandet. 2011 färdigställdes en golfrange med övningsbunker som 2012 kompletterades med en övningsgreen.

Tack

Som ett första steg i byggandet av banan har inriktningen varit att bygga en korthålsbana omfattande 6 hål. En korthålsbana med de framtida ordinarie greenerna och där banlängderna varierar från 110-230 meter.

medlemmar

Tyvärr saknas de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga banprojektet varför årsmötet 2016 beslutade att verksamheten skall avvecklas.

sponsorer !

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar och sponsorer

Aktuellt

Alnö GC – en vilande förening

Årsmötet den 27/1 2016 beslutade att Alnö GC övergår till att vara en vilande förening.
Beslutet innebär att någon verksamhet inte kommer att bedrivas. Bakgrunden till beslutet är, som tidigare framkommit, […]

Min Golf/Golfvädret

91 xxxx xxxx
yourname@domain.com
Monday To Saturday 11AM To 8PM